POLiTAKIMIZ

Waterfresh Ailesi olarak faaliyetlerimizi yürütürken;

  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde kalite seviyesini yakalamak,
  • Faaliyetlerimizin her aşamasının çevresel etkilerini ve İSG risklerini düzenli gözden geçirerek bu doğrultuda amaç ve beklentilerimizi belirleyip uygulamak,
  • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak,
  • Çalışanlarımızın bireysel çevre ve İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacıyla sürekli eğitimler vermek,
  • Kalite çevre ve İSG performansımızı sürekli iyileştirmek,
  • Çevre ve iş sağlığı güvenliğine ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymak.

 

Başta üst yönetim olmak üzere belirlenen şartlara uygun olarak çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Bu amaç doğrultusunda çalışan personelimizin toplam katılımı ve tam desteği esastır.