Products

Böbrek Taşı Oluşumunu Engeller

Üriner taşlar, üriner sistemde oluşan agrili mineral kristal yığınlarıdır.

En yaygın şekli böbreklerde oluşan böbrek taşlarıdır.

Su alımın daha önce böbrek taşı almış kişilerde nüksün önlenmesine yardımcı olabileceğine dair sınırlı kanıt vardır.

Daha yüksek sıvı alımı, mineral konsantrasyonunu seyrelten böbreklerden geçen idrar hacmini artırır, bu yüzden kristalleşmeleri ve öbekler oluşturmaları daha az olasıdır.

Su ayrıca ilk taş oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir, ancak bunu doğrulamak için çalışmalar yapılması gerekir.

Icon