Products

Tarımsal Kirlenme

Tarımda üretimi artırmak amacıyla kullanılan kim­yasal gübreler, böceklerle mücadelede kullanılan bir takim kimyasal zehirler yağmur suları ile toprak altına geçerek yeraltı sularını kirlen­mesine neden olabilir.

Icon